Particuliere thuiszorg

 • ADL zorg
  ADL staat voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen.
 • Handelingen die u normaal gesproken zelf dagelijks verricht. Denk bijvoorbeeld aan uit- en aankleden, lichamelijke hygiĆ«ne, mobiliteitsproblemen, eten en drinken. Als u om wat voor reden dan ook niet zelf meer in staat bent om deze dagelijkse handelingen te verrichten, kan Buro Zorg Totaal u ondersteunen met thuiszorg op maat.

 • Huishoudelijke zorg
  Als de huishoudelijke taken u lichamelijk te zwaar of te moeilijk worden, kunt u bij het WMO (Wet Maat -schappelijke Ondersteuning) loket van de gemeente een aanvraag indienen voor huishoudelijke hulp.
  Als u meer behoefte aan zorg nodig hebt, kunt u een beroep doen op onze particuliere huishoudelijke hulp of particuliere thuiszorg.


 • 24 uurs zorg
  Heeft 24 uurs zorg nodig? Buro Zorg Totaal biedt u verzorging en verpleging aan huis zodat u zelfstandig thuis kunt blijven wonen.

 • Zorg op Maat
  Buro Zorg Totaal biedt u zorg in uw eigen omgeving afgestemd op uw wensen en behoeften. In overleg met u stellen wij een zorgplan op. Gedurende de zorgperiode, hebben wij regelmatig overleg met betrokkenen zoals familie, huisarts en verplegend personeel. Zo garanderen wij u zorg dat op u is toegesneden.
 • Palliatieve (terminale) thuiszorg
  In de meeste gevallen kunt u zelf bepalen hoe u palliatieve zorg wenst te ontvangen, een waardige afronding van uw leven. Buro Zorg Totaal biedt u intensieve thuiszorg voor een zo comfortabel mogelijk laatste levensfase. Dit gebeurt door veel aandacht te schenken aan lichamelijke klachten, gevoelens van angst te bespreken, verdriet en verwerking van de ziekte bespreekbaar te maken, vragen rondom leven en dood helpen te beantwoorden, zorg en aandacht voor de naasten en door allerlei praktische zaken te bespreken.

  Professionele zorgverlener
  Buro Zorg Totaal biedt verzorging, verpleging en begeleiding in uiteenlopende situaties. Afhankelijk van uw behoeften kunnen onze verzorgers/verpleegkundigen flexibel worden ingezet, 24 uur per dag, afgestemd op uw wensen en behoeften. Tevens biedt Buro Zorg Totaal ondersteuning en advies bij uiteenlopende zorg vraagstukken, zoals onder andere het gebruik van hulpmiddelen, medicatie, pijnbestrijding en palliatieve zorg.
 • Daarnaast bekijkt Buro Zorg Totaal samen met u op welke wijze u het beste kan worden ontzorgd. Daarbij kijken we wat u nodig heeft en naar de beschikbare mogelijkheden. Soms betekent dat uw zorg anders moet worden georganiseerd en ingevuld. Buro Zorg Totaal ondersteunt u hier graag bij.
 • Buro Zorg Totaal biedt u een totaal pakket aan zorg aan, maar kan afhankelijk van uw wensen en behoeften ook onderdelen aanbieden.

 • Wij helpen u graag bij het concreet formuleren en scherp krijgen van uw zorgbehoefte vraag.
 • Want uw zorg is onze zorg!

 

 

U wilt de beste zorg voor uzelf en uw familieleden. De particuliere thuiszorg van Buro Zorg Totaal is niet beperkt tot een indicatie.

U bepaalt zelf afhankelijk van uw situatie welke en hoeveel zorg u wilt inkopen.
U bent verzekerd van professionele zorg op maat waar u zelf de regie over hebt.

Zo ziet het zorg op maat aanbod van Buro Zorg Totaal eruit:

Buro Zorg Totaal BV      Pythagorasplantsoen 6     2493 ZS Den Haag     tel:  06 5243 8235     e: mail@burozorgtotaal.nl